Agata, 34

Číslo profilu 278134
Datum registrace 29.01.2023
Aktualizován 06/5/2023
Jméno Agata
Země Czech Republic
Město Vlašim
Orientace Lesbičky
Věk 34
Znamení zvěrokruhu Kozoroh
Výška 175 cm
Váha 56 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Modrý
Kouření Ano
Alkohol Občas
Oblíbené země Česká republika Filipíny Lucembursko Kanárské ostrovy Turecko Portugalsko Maroko Mauricius

Psáry hledam muze, Krestanska Seznamka Mohelnice : Europlast

Tuto zprávu poskytl uživatel Agata Vlašim 06/6/2023 08:29:06

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím realizovaný buď přes internetový obchod www. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to dle ustanovení čl.

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem zák. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Občanským zákoníkem zák. Všechny produkty a zboží vyráběné a prodávané prodávajícím jsou určeny pouze pro použití na uzavřených okruzích a závodních tratích a nejsou homologovány pro použití v silničním provozu.

Použití prodávajícím dodaného zboží a produktů v běžném silničním provozu je na vlastní odpovědnost zákazníka. Kupující souhlasí s tím, že prodávající nenese žádnou zodpovědnost za osobní újmu na zdraví nebo majetkové škody, které by vznikly jako následek poruchy — pádu na motocyklu či selhání produktů či zboží prodávajícího neodbornou montáží.

Objednávkou zboží či produktů vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami. Prodávajícím je Bc. Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako kupující spotřebitel a na druhé straně prodávající. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel - osoba, která jako kupující při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující - podnikatel - kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem. Kupující — podnikatel si může vytvořit registrací svůj uživatelský účet u prodávajícího. Na účet následně mohou být navázány zvýhodněné ceny. Zrušení uživatelského účtu prodávajícím je možné kdykoli.

Kupní smlouva — umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Objednávky prostřednictvím internetového obchodu:. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. V případě, že zboží není na skladě, prodávající kupujícímu na základě jeho objednávky sdělí cenu a termín dodání.

Kupí smlouva je uzavřena potvrzením kupujícího. Na základě poptávky kupujícího, ať už emailové nebo telefonické, zašle prodávající kupujícímu na email nabídku obsahující identifikaci zboží, cenu, způsob a cenu dopravy a předpokládaný termín dodání.

Přílohou nabídky budou tyto obchodní podmínky. Akceptací nabídky potvrzením ze strany kupujícího je uzavřena kupní smlouva. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám, vyjma plnění zákonných povinností prodávajícího.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Každá ze smluvních stran nese vlastní náklady na komunikaci, prodávající neprovozuje žádné zpoplatněné telefonní linky.

Prodávající po uzavření kupní smlouvy připraví zboží k odeslání kupujícímu. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, případně od úhrady, je-li sjednán jiný způsob platby než dobírka.

Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

Obchodní podmínky -

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na kupujícím uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Volbu způsobu dopravy provádí prodávající v závislosti na velikosti a váze objednaného zboží. Zboží je zpravidla doručováno prostřednictvím smluvní přepravní služby.

Při rekapitulaci objednávky v košíku se kupujícímu zobrazí cena dopravy, která bude kalkulována podle místa doručení a velikosti zásilky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje i souhlas s cenou dopravy. V případě emailové poptávky bude kupujícímu sdělena cena dopravy v rámci nabídky prodávajícího. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem faktura — u kupujícího spotřebitele slouží jako záruční list.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Nabídka včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí platí do vy prodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Obchodní podmínky |

Kupní cenou je cena platná v době objednání. Po dokončení objednávky zašle prodávající kupujícímu potřebné informace k platbě e-mailem číslo účtu, částku a variabilní symbol. Zboží bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů například není schopen uhradit kupní cenu , nese kupující náklady spojené s dodáním zboží v plné výši. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele např. Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, vyjma zboží, které je upravováno dle jeho přání.

V případě odstoupení před expedicí zboží, postačí odstoupení buď telefonicky nebo na e-mail: info arp-racingparts. V souladu s § , odst. Kupující odstoupení musí sdělit písemně, a to na adresu: Radek Novotný, Novosady 34, 01 Velké Meziříčí, nebo email na info arp-racingparts. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE. Zboží, které bude kupující v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství, faktury, atd.

Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, prodávající doporučuje kupujícímu zásilku pojistit. Náklady na dopravu zboží prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nese kupující. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena za zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém vrácení zboží. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po kupujícím požadovat náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží dle ust.

Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Bylinky, krmiva pro koně

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek např. Audit je zpracován srozumitelně, poměrně obsáhle, s řadou odkazů. Některé pasáže jsou i nadbytečné např. Příkladem mohou být aktivity na zapojení veřejnosti. Je zřejmé, že se konají, ale už není hodnoceno, nakolik se podařilo veřejnost oslovit, jaká byla účast a jaké jsou trendy v této oblasti zapojuje se více lidí?

Audit dává uspokojivou odpověď na všechny návodné otázky. Zároveň ukazuje, kde je možné dosavadní praxi zlepšit. Týká se to např. Audit využívá povinné i doporučené indikátory, ale měl by lépe popsat i jejich hodnocení v čase, aby se konstatovalo nejen to, že se indikátor sleduje, ale také bylo zřejmé, jak se mění jeho hodnota a jak se s tímto hodnocením pracuje příklad ekologická stopa, spokojenost obyvatel , či vybrané indikátory dílčích strategií, kterých má město V aktualizovaném IPRM by už takovýto seznam klíčových indikátorů, které si město bude průběžně sledovat, neměl chybět.

Město Velké Meziříčí plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty. Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu. Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizace procesů. Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu apod.

Úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů hodnotím jako uspokojivou. Prostor ke zlepšení vidím zejména v tom, aby strategické dokumenty byly skutečně podkladem pro řízení města.

IPRM jako zastřešující dokument stanovil základní rozvojové priority, ale dále se s ním nepracovalo, vyhodnocen bude až v roce Doporučuji, aby 24 dílčích strategických dokumentů bylo na úrovni IPRM - jako zastřešujícího dokumentu, více koordinováno a aktivně se vyhledávaly synergie mezi různými strategickými dokumenty. K tomu by měla vzniknout na úrovni města platforma se zastoupením všech potřebných odborů, městských organizací a dalších aktérů.

Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění cílů stanovených ve strategických dokumentech a úkolů na ně přenesených v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si možnosti zlepšení, kterého se snaží postupně dosáhnout.

Je uvedeno množství příkladů, prokazující proklientské zaměření úřadu. Město má od roku zavedenu metodu kvality MA21 a od roku zavádí metodu Balance Scorecard. Město v návaznosti na IPRM a další strategické dokumenty připravuje zásobník projektů. Rezervy vidím v lepší koordinaci a aktivním hledání synergií mezi jednotlivými strategickými dokumenty celkem 24 a ve zpřesnění rozvojových cílů, které budou měřitelné.

Nikoliv počet projektů, ale co jimi chceme dosáhnout. Z hlediska finanční efektivnosti je dobrým krokem připravované zřízení pozice energetického manažera, který koordinovanými opatřeními může dosáhnout energetických i finančních úspor v provozu města. Město je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností.

Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování i přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty. Je schválena směrnice Zadávání veřejných zakázek, která upravuje základní parametry, zásady a principy ZZVZ, postup její aplikace včetně odpovědností a kompetencí nad rámec zákona v přesnějším režimu. Na základě uvedených informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní. Doporučuji se více zaměřit i na evaluaci provedených participativních akcí a vyhodnocení jejich úspěšnosti kolik lidí přišlo,jaký byl přínos a hodnocení ze strany účastníků a identifikovat možnosti dalších zlepšení.

J e zřejmé, že se aktivity pro konzultace s veřejností konají, ale už není hodnoceno, nakolik se podařilo veřejnost oslovit, jaká byla účast a jaké jsou trendy v této oblasti zapojuje se více lidí? Dále se dotazník zaměřuje na otázky spojené s mobilitou ve městě. Šetření zajišťuje město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. Šetření proběhlo v době od 6. S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost.

V současné bude probíhat jeho vyhodnocení. V této oblasti existují rezervy v nastavení pravidelného sledování spokojenosti obyvatel, při získávání zpětné vazby od obyvatel při pořádání různých akcí kulaté stoly, veřejná slyšení apod. Stav auditu hodnotím jako uspokojivý a vyhovující pro kategorii B. Konkrétní náměty a doporučení ke zlepšení jsou uvedeny výše.

Doprava cementu a kameniva | HeidelbergCement Česká republika

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami, které se týkají a nastavení akčních plánů IPRM po roce a jejich pravidelného vyhodnocování a b nastavení pravidelného šetření spokojenosti obyvatel.

Další náměty a doporučení ke zlepšení jsou uvedeny výše. Druckera a Stephena R. Coveyho Princip vychází zejména ze systémového myšlení a také ze zdravého selského rozumu. Města a obce nemusejí ze zákona postupovat podle principů strategického řízení. Zákonná povinnost však samosprávám ukládá povinnost stanovit si kritéria pro účelnost, efektivnost a hospodárnost. Účelnost se vztahuje k cílům. Pokud však nejsou stanoveny, účelnost nelze hodnotit a zákonná povinnost tak není naplněna.

Tomu se dá předejít, pokud obec správně používá strategické řízení. Integrovaný plán rozvoje města. Základním dokumentem při správě a řízení území v rámci regionu je strategický plán rozvoje města Velké Meziříčí, který vyjadřuje předpokládaný vývoj územního celku města a koordinaci aktivit veřejného, příp.

Tento plán byl primárně zpracován jako základní podklad a strategické východisko pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu. Vzhledem k dynamickému vývoji města a změnám v makroekonomických podmínkách regionu bylo nutné přistoupit k jeho aktualizaci. Aktualizace strategického plánu byla provedena v rámci projektu výzvy č. V současné době probíhá zpracování a bude následovat naplňování připravovaného nového strategického dokumentu IPRM , který bude vyjadřovat místní priority a potřeby regionu, resp.

Hlavní důraz bude kladen z pohledu finančního řízení na jeho reálnost, tj. Vzhledem k tomu, že schválení IPRM je plánováno na prosinec , nebude možné finálně vyhodnotit nerealizaci některých plánovaných opatření.

Nový IPRM — je zpracováván dle vládou schválené aktualizované Metodiky přípravy veřejných strategií schváleno Klíčové prvky modelu, strategické nastavení strategického řízení ve Velkém Meziříčí:.

Správně je provádět hospodárně, efektivně, účelně, výkonně, kvalitně, v daných rozpočtech a v daných termínech — jde zejména o hospodárnost a efektivnost. Správně komunikovat uvnitř i mimo organizaci to se týká hodnoty pro zákazníka, občana a společnost — opět jde zejména o účelnost. Základnu čtvrtý prvek vytváří principy a lidské hodnoty — plnění slibů, nekorupčnost, charakternost, integrita.

Nastavení strategického řízení ve Velkém Meziříčí Strategické plánování a řízení je dynamický, kontinuální proces a týká se stejnou měrou všech typů strategických rozvojových dokumentů. S jeho plněním je však spjata řada problémů, kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost.

Zacílení, proveditelnost opatření, dynamičnost. Jednotlivé strategické cíle či opatření budou vzájemně provázány nejen mezi sebou, ale i oborovými nebo dílčími strategiemi či koncepcemi včetně MA 21 ; cíle a opatření zakotvené ve strategických plánech budou z pohledu finanční perspektivy reálné, budou obsahovat časové a finanční harmonogramy. Bude nastaven systém hodnocení jejich naplňování, vazba na indikátory měřící účinnost jednotlivých opatření.

Předpoklad dokončení a schválení IPRM - prosinec Řízení a administrativní kapacita.

Návod k obsluze a údržbě oken a dveří z PVC - PDF Free Download

Pro zajištění základních funkcí IPRM je nezbytné nastavit kvalitní systém řízení strategického plánování a vybudovat dostatečnou administrativní kapacitu na jeho realizaci tzn nastavení, vyhodnocování, aktualizování.

Bude nutné zvyšovat povědomí o významu strategického plánování a integrovaných přístupů mezi zastupiteli města a objasnění jejich odpovědnosti, pokud má být IPRM kvalitní oporou pro jejich každodenní rozhodování. Aktivní zapojování veřejnosti odborné i laické do strategického plánování bude patřit mezi základní faktory úspěchu připravovaného IPRM Přístup ke zpracování dokumentu.

Průzkumy a rozbory. Analýza všech stávajících rozvojových dokumentů a dílčích koncepcí města s cílem stanovení zadání pro tvorbu strategického dokumentu:.

Strategický plán města — jeho využitelnost. Územní plán města, analýza jednotlivých funkčních ploch s ohledem na udržitelný rozvoj města i operativní potřeby rozvoje města.

Dostupné územní studie - příprava podrobnější územně plánovací dokumentace jednotlivých etap realizace, zapojení a tvorba podmínek využití pro územní a regulační plány, vytvoření kvalitního prostředí pro správu a možnosti rozhodování Stavebního úřadu, odboru dopravy a odboru životního prostředí. Využití a práce s výsledky dostupných sociálně antropologických průzkumů, screening sociálního prostředí pro jednotlivé segmenty.

Základní analýza. Formulace strategických segmentů pro kvalitní rozvoj města a zvýšení potenciálu kvality života ve městě. Zpracování akčního plánu oborového segmentu v celém jeho komplexním významu pro zvyšování kvality života města, a to do podrobnosti:.

Analýza segmentu na všech jednotlivých úrovních definice jednotlivých druhů např. Rozdělení dle funkčního zařazení na horizontální otázky všech typu — kde a proč i vertikální úrovni co a jak se dané segmenty ve městě projevují, proč a kde by se měly rozvíjet v rámci celého ORP a následné určení v rámci samotného města. Stanovení potenciálu jednotlivých úrovní, pro zvýšení kvality života města, i hodnocení negativního projevu těchto segmentů.

Zpracování akčních plánů rozvoje jednotlivých úrovní přes SWOT komplexní analýzy. Zpracování typového příkladu řešených opatření na úrovni jednoduché studie, včetně předpokládaných zdrojů financování s prokázáním efektu jednotlivých úrovní udržitelného rozvoje města, tedy úrovně sociální, ekonomické a environmentální.

Konečný návrh. Komplexní mezisegmentový harmonogram realizace jednotlivých opatření vázaných na kapitálový rozpočet v rámci střednědobého rozpočtu města. Vazby na ostatní projekty města a provázanost na správu a udržitelnost těchto opatření v rámci jednotlivých odborů města, institucí a organizací ve městě.

Návrh úprav pro ev.

0 / 5